Psikoteknik Belgesi İstanbul

Arkadaşlar İstanbul'da Psikoteknik Belgesi Almak isteyen arkadaşlara yararlı olacak bir sitedir. Team Doblo ailesini tanımaktadırlar. Psikoteknik Belgesi konusunda bilgi almak isteyenler Ali Kemal Hoca irtibat kurabilirler. İstanbul psikoteknik belgesi, belirli çalışma alanlarında kişilerin işe uygun olup olmadıklarının tespit edilmesi amaçlı alınması gereken bir belgedir. Zihinsel veya bedensel özellikler testler sonucunda ölçülmektedir. Özellikle sürücüler için istenen bir belgedir. Kişilerin araba kullanma esnasında karşılaştıkları durumlarda yapmış oldukları mimik, el-kol hareketleri, sinirlilik, saldırganlık ve daha birçok özellik tespit edilmektedir. Dikkatinin nasıl olduğu, mesafe ve hızı ayarlayıp ayarlayamaması, muhakeme yapıp yapamaması, görsel süreklilik ile kontrolünü nasıl sağladığı, görüş açısı ve koordinasyon başlıca yapılacak olan testlerdir. Kişinin algılamasının her konuda nasıl olduğunun tespit edilmesidir. En önemlisi problem çözmedir. Karşılaşacağı durumlarda nasıl davranacağının ölçülmesidir. Bu şekilde sürücülük için uygun olup olmadığı tespit edilmektedir. Psikoteknik belgesi almak için yapılaması gereken test bilgisayar üzerinde uygulanmaktadır. Bu test ile trafik içerisinde kazalara karşı konulmasında ne kadar etkili olabildiği, sinirli olması durumunda çevresindeki kişilerin hayatını riske atıp atmadığı tespit edilmektedir. Psikoteknik belgesinin 5 yılda bir alınması mecburidir. Yasal bir zorunluluk olduğundan alınmama söz konusu bile olmamaktadır. Kişilerin trafik içerisinde yapmış oldukları hatalardan dolayı ehliyetlerine el konulması sonrasında kesilmiş olan süre cezasında ise psikiyatri uzmanı gerekli muayenesini yaptıktan sonra uygun görülmesi halinde ceza ile karşılaşmış kişilere belgeleri geri verilebilmektedir. Psikoteknik değerlendirme 1 saat olmaktadır. Psikoteknik belgesi İstanbul’da alacağınız yerin İl Sağlık Müdürlüğünden Yetkili olması gerekmektedir. Herhangi bir yerden alınan kartlar belge yerine geçmemektedir. Site: http://www.psikoteknikbelgesi.gen.tr
Yukarı Alt