HERKES GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLMAK ZORUNDA!

Chirmicty

Azimli Üye
Kayıt
20 Ağustos 2011
Konu
27
Mesaj
905
Yaş
34
Adınız
Koray HARMAN
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Modeli
Araç Yılı
2017
KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) KAPSAMINDA

Sigortalı olarak çalışanlar (işçi, memus, esnaf vs.), isteğe bağlı sigortalılar, Yeşil Kartlılar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aylık ve gelir alanlar, işsizlik ödeneğinden yararlananlar ve bunlarında dışında olup da hiç sosyal güvencesi olmayan kişiler zorunlu GSS kapsamındadır. Bunlar haricinde er ve erbaşlar, hükümlü ve tutuklular, Anayasa Mahkemesi üyeleri, TBMM üyeleri, Türkiye de 1 yıldan az ikamet eden yabancılar, yurt dışında ikamet eden (Türkiyede ikameti olmayan) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve banka ve sigorta şirketlerinin sandıkları kapsamında bulunanlar GSS kapsamı dışındadır.

KİMLER GELİR TESTİ İÇİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA BAŞVURMALIDIR?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar ve yeşil kart vize süresi dolanlar (1 ay içinde) gelir testi için baş vurmalıdır.

GSS'Lİ OLMAK İSTEMİYORUM DEME HAKKINIZ BULUNMUYOR

Belirtilen istisnalar haricinde sosyal güvencesi olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes GSS kapsamında olduğu için GSS'li olmak istemiyorum hakkınız bulunmuyor. Sosyal güvencesi olmayan kişiler gelir testi sonucu prim ödeyerek veya ödemeyerek GSS'li olacaklardır. Bununla birlikte GSS kapsamına giren gelir testi için başvuru yapmayan kişiler res'en tescil edileceklerdir.

GELİR TESPİTİ YAPTIRMAYAN VEYA YAPTIRMAK İSTEMEYENLERİN DURUMU NE OLACAK?

01.01.2008 Tarihinde 1 aylık süre içinde gelir tespiti yaptırmayanlar brüt asgari ücretin 1 katı üzerinden tescil edilir. Sonrasında SGK'ca kendisine bildirilen tarihin sonuna kadar gelir tespiti yaptırmayanlara, gelir tespiti yaptırmak istemediği beyan edilen kişilerin GSS tescilleri, brüt asgari ücretin 2 katı gelir üzerinden yapılır.

KIZ ÇOCUKLARI İÇİN 01.10.2008 TARİHİ ÖNEMLİ

1 - 01.10.2008 Tarihinden önce anne - babalarının üzerinden sağlıktan yararlananlar durum değişikliği (evlenme, işe girme) olsa bile yeniden bakmakla yükümlü olunmaları durumunda (boşanma, işten çıkma) anne - babaları üzerinden sağlıktan yararlanırlar.

2 - 01.10.2008'den sonra hak sahipliği kazanmış olan anne - babanın kız çocukları olduğu gibi 18 yaşından sonra lise öğrenimi görmesi halinde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşına kadar anne - babaları üzerinde sağlıktan yararlanırlar.

ERKEK ÇOCULAR ANNE VEYA BABASI ÜZERİNDEN SAĞLIK YARDIMI ALABİLECEKLER Mİ?

Erkek çocuklar 18 yaşına kadar anne ve babasının üzerinden sağlıktan yararlanacaklardır. Ancak 18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise öğrenimi görmesi halinde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim görmesi halinde ise 25 yaşına kadar anne veya babasının üzeinden sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. 18 yaş üstü çalışmayan ve 25 yaş üstü üniversite öğrenimine devam eden erkek çocuklar GSS'li olmak zorundadır.

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN AYRI BİR İŞLEME GEREK YOK

18 Yaş alı çocuklar, anne yada babalarının genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu durumdaki çocukların sağlık sunucularına başvurmaları halinde gerekli sağlık hizmeti verilerek anne ya da babalarının tescil edilebilmesi için SGK'ya bilgileri gönderilir. Ayrıca 18 yaşından küçük çocukların, anne ve babası ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş ise, 18 yaşını dolduruncaya kadar primleri devlet tarafından ödenmek üzere GSS tescilleri yapılır.

GELİR TESPİTİ YAPTIRMASI GEREKEN ÇOCUK NASIL VE HANGİ GELİRLE TESPİT YAPTIRACAK?

Gelir testi yapılırken, resmi ikamet adresi anne ve babasıyla yanı olanların gelir testinde; anne - babasının geliri dikkate alınacak. Bakmakla yükümlü olunmadı için GSS'li olarak tescil edilecek ve ödenmemesi durumunda borç çocuğun olacak.

GSS PRİMİNİ AYNI AİLEDEKİ HERKES ÖDEYECEKMİ?

Yapılan gelir tespiti sonucu prim ödeyecek GSS kapsamına dahil olması gerektiği anlaşılan kişinin, bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ce babası için ayrıca GSS primi ödemesine gerek yok. Bakmakla yükümlü olunan kişiler GSS primi ödeyen aile reisi üzerinden sağlık yardımı alabilecek.

GELİR TESPİTİ NEREDE YAPILACAK?

Gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile ikametgahın bulunduğu il veya ilçe sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurulur. Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmaları ile bunlardan doğan haklarıda dikkate alınarak aile içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir. Gelir tespitinde esas alınacak aile bireyleri aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük anne ve büyük babasıdır.

GELİR TESPİTİ'NDE ÖLÇÜM NASIL YAPILACAK?

Gelir tespit'inde, aile biraylerinin harcamalrı, taşınır ve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklarıda dikkate alınarak ile içinde kişi başına düşen aylık tutarı tespit edilecek. Gelir tespit yönteminde, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmeti Projesi (BSYHP) üzerinden puanlama formülü esasına göre berillenecek hane geliri ve kişi başına düşen gelir kullanılacak. Puanlamada haneye ilişkin veriler, BSYHP'den ve hane ziyaretinden elde edilen bilgilerden oluşacak. Aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının tespitinde, puanlama formülünün gelir, harcama ve servet verileri dikkate alınarak geliştirilen gelir tespit ölçütleri kullanılacak. Gelir tespiti yöntemi olarak kullanılacak puanlama siteminde ayrıca;
-Kişilere ait taşınıve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklar,
-Bankaların muvafakati alınmak suretiyle SGK tarafından bakanlığa sağlanacak olan aile bireylerinin bankalardaki tüm hesaplarına ilişkin bilgiler,
-Sürekli olarak alınan nakdi ve sosyal yardımlar dikkate alınacak.
Bakanlık veya SGK tarafından aile bireylerine ilişkin, aile içinde kişi başına düşen geliri etkileyecek diğer unsurların belirtilmesi halinde, bu unsurlara göre vakıf personeli tarafından yapılacak tespitler sonucu elde edilen bilgilerde kişilerin gelir tespitinde dikkate alınacak.

GELİR TESPİTİ SONUCUNA GÖRE NE KADAR GSS PRİMİ ÖDENECEK?

Gelir tespiti sonucunda aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri;
-Brit asgari ücretin 3'te1'inden az olanların GSS primleri devlet tarafından ödenir.
-Brüt asgari ücretin 3'te1'i ile asgari ücret arasında olanlar, asgari ücretin 3'te1'inin %12 oranında GSS primi öderler.
(2012 yılının ilk 6 ayı için: 34,46 TL.)
-Brüt asgari ücretle asgari ücretin 2 katı arasında olanlar, asgari ücretin %12 oranında GSS primi öderler.
(2012 yılının ilk 6 ayı için: 106,38 TL.)
-Brüt asgari ücretin 2 katından fazla olanlar asgari ücretin 2 katının %12 oranında GSS primi öderler.
(2012 yılının ilk 6 ayı için: 212,76 TL.)

SÜRESİ DOLAN YEŞİL KARTLILAR DA GELİR TESPİTİ YAPTIRACAK

01.01.2012 tarihinden önce Yeşik Kart alanlardan vize süresi dolmayanlar, vize sürelinin bittiği tarihe kadar GSS tescili yaptırmazlar. Vize sürelerinin bittiği tarihi takip eden bir ay içinde gelir tespiti yaptırarak GSS tescillerini gerçekleştirirler.

30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN SİGORTALILAR EKSİK GÜNLER İÇİN PRİM ÖDEYECEK

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan ve ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılar, bildirmayan eksik günleri için genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır. Örneğin, part-time çalışan ve 10 gün ğzerinden SGK'ya bildirilen sigortalının 10 günlük GSS primi işverence ödenmektedir. Sigortalı bildirilmeyen 20 gün için GSS primini kendisi ödemek zorundadır. Bu kişi dilerse eksik günlerini isteğe bağlı sigorta ile de ödeyebilir.

GSS PRİMİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvuruduğu tarihte, başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigprtası ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekir. Aksi durumda sağlık hizmetinden faydalanamayacaktır. Bununla birlikte; borççsuz olma şartı aranmaksızın 18 yaşın altındaki tüm çocuklara sağlık hizmeti verilmeye devam edecek.

ALINTI DEĞİLDİR *ice*
 

SerdarEngin

EN SÜPER ADMİN
Admin
Başka Araç
Kayıt
10 Mart 2011
Konu
57
Mesaj
29.986
Yaş
43
Adınız
Serdar Engin
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Meslek
Satış Md.
Aracınız
Başka Araç
Modeli
Diğer Model
Motor
1.4
Araç Yılı
2009
Plaka
34EU4077
Renk
M.GRİ
alıntı değilde kanunu senmi yaptın olm...
ama faydalı olmuş teşekkürler...yarın gidicem KAYMAKamlığa:D
 

Chirmicty

Azimli Üye
Kayıt
20 Ağustos 2011
Konu
27
Mesaj
905
Yaş
34
Adınız
Koray HARMAN
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Modeli
Araç Yılı
2017
alıntı değilde kanunu senmi yaptın olm...
ama faydalı olmuş teşekkürler...yarın gidicem KAYMAKamlığa:D
git abi sor soruştur KAYmakama *ice*
 

SerdarEngin

EN SÜPER ADMİN
Admin
Başka Araç
Kayıt
10 Mart 2011
Konu
57
Mesaj
29.986
Yaş
43
Adınız
Serdar Engin
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Meslek
Satış Md.
Aracınız
Başka Araç
Modeli
Diğer Model
Motor
1.4
Araç Yılı
2009
Plaka
34EU4077
Renk
M.GRİ
yarın sabah 09:30 da arayacam senin oradan gecicem senide alıcam birlikte gidelim şu KAYmakama,sen tecrübelisin yardımcı olursun oki:D
 

Chirmicty

Azimli Üye
Kayıt
20 Ağustos 2011
Konu
27
Mesaj
905
Yaş
34
Adınız
Koray HARMAN
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Modeli
Araç Yılı
2017
yarın sabah 09:30 da arayacam senin oradan gecicem senide alıcam birlikte gidelim şu KAYmakama,sen tecrübelisin yardımcı olursun oki:D
ok abi :D gidelim KAYALIM MAKAMA *haha2* pardon KAYMAKAMA *haho*
 

barbocan

Yeni Üye
Kayıt
8 Şubat 2012
Konu
0
Mesaj
29
alıntı değilde kanunu senmi yaptın olm...
ama faydalı olmuş teşekkürler...yarın gidicem KAYMAKamlığa:D

kaymakamlıktan önce sgk gidersen yardımcı olurlar.hastanelerle ilgili sorularınız olursa yardımcı olurum elimden geldiği kadar
 

Chirmicty

Azimli Üye
Kayıt
20 Ağustos 2011
Konu
27
Mesaj
905
Yaş
34
Adınız
Koray HARMAN
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Modeli
Araç Yılı
2017
alıntı değilde kanunu senmi yaptın olm...
ama faydalı olmuş teşekkürler...yarın gidicem KAYMAKamlığa:D

kaymakamlıktan önce sgk gidersen yardımcı olurlar.hastanelerle ilgili sorularınız olursa yardımcı olurum elimden geldiği kadar
gelirtespiti için kaymakamlığa gidiliyor ben gittim randevu bile aldım ama bu günde SGK ya gittim isteğe bağlı sigorta açılışı yaptım :D
 

Chirmicty

Azimli Üye
Kayıt
20 Ağustos 2011
Konu
27
Mesaj
905
Yaş
34
Adınız
Koray HARMAN
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Modeli
Araç Yılı
2017
eyw kanka sizde gidin bilader için yaptırın yoksa ceza ödeyecek
 

Chirmicty

Azimli Üye
Kayıt
20 Ağustos 2011
Konu
27
Mesaj
905
Yaş
34
Adınız
Koray HARMAN
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Modeli
Araç Yılı
2017
Adam Amerika'ya gidiyor... Kimler yaptırmak zorunda?
isterse afrikaya gitsin tc vatandaşı sonuçta gidin sorun soruşturun haybeye 200 300 lira ödemeyin
 

SerdarEngin

EN SÜPER ADMİN
Admin
Başka Araç
Kayıt
10 Mart 2011
Konu
57
Mesaj
29.986
Yaş
43
Adınız
Serdar Engin
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Meslek
Satış Md.
Aracınız
Başka Araç
Modeli
Diğer Model
Motor
1.4
Araç Yılı
2009
Plaka
34EU4077
Renk
M.GRİ
alıntı değilde kanunu senmi yaptın olm...
ama faydalı olmuş teşekkürler...yarın gidicem KAYMAKamlığa:D

kaymakamlıktan önce sgk gidersen yardımcı olurlar.hastanelerle ilgili sorularınız olursa yardımcı olurum elimden geldiği kadar
nerde calısıyosun dostum
 

SerdarEngin

EN SÜPER ADMİN
Admin
Başka Araç
Kayıt
10 Mart 2011
Konu
57
Mesaj
29.986
Yaş
43
Adınız
Serdar Engin
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Meslek
Satış Md.
Aracınız
Başka Araç
Modeli
Diğer Model
Motor
1.4
Araç Yılı
2009
Plaka
34EU4077
Renk
M.GRİ
hmm...saol dostum...
şu GSS işinde benim anlamadığım yön ,yarın sorcam ama şöyle:
bende esnagtım kapadım hiçbir kuruma bağlı değilim,ama eşim memur,onun üstünden sağlık olayını halletirdim,kullanıyorum.bende yaptıracakmıyım gelir tespiti felan:D
 

barbocan

Yeni Üye
Kayıt
8 Şubat 2012
Konu
0
Mesaj
29
hayır sen yaptırmıyorsun eşin çalışan olduğu için sorun yok ama sen bagkurlu oldugundan eşin çalışmamış olsaydın ve sende başvuru yapabilirdin ama sorun yok sadece ücretli hastalar yani sosyal güvencesi olmayanlar ve yeşil kart sahibi olanlar artık sgk mevzuatına göre işlem görecek
 

SerdarEngin

EN SÜPER ADMİN
Admin
Başka Araç
Kayıt
10 Mart 2011
Konu
57
Mesaj
29.986
Yaş
43
Adınız
Serdar Engin
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Meslek
Satış Md.
Aracınız
Başka Araç
Modeli
Diğer Model
Motor
1.4
Araç Yılı
2009
Plaka
34EU4077
Renk
M.GRİ
gidip başvurmayacakmıyım yanı
 

doblo vip premio

Onursal Yönetici
SMS Onaylı
Kayıt
16 Ekim 2009
Konu
165
Mesaj
11.560
Yaş
28
Adınız
OĞUZ
Kan Grubu
A RH +
Şehir
İstanbul
Modeli
Araç Yılı
2015
Renk
BRONZ KAHVE
paylaşım için teşekkürler
 
Yukarı Alt